Tin tức

Công dụng của Acid Phosphorousplus (Siêu Lân 86 Plus)

Công dụng của Acid Phosphorousplus (Siêu Lân 86 Plus)

18/08/2021

- Kích thích tạo mầm hoa cực nhanh, mầm hoa lớn mập. - Thúc đẩy phân hoá mầm hoa nhanh, tạo nhiều mầm hoa, tăng sức bật mầm hoa. Tăng tỷ lệ ra hoa chùm trên mỗi chùm hoa. - Với tác động đa chi...

Tác dụng thần kỳ của Lân Đa Chiều 10-60-10+TE AB

Tác dụng thần kỳ của Lân Đa Chiều 10-60-10+TE AB

18/08/2021

- Ức chế quá trình sinh trưởng của hệ rễ khi kết hợp với Super Lân trong lúc dần gốc. - Hỗ trợ làm già lá, hạn chế cây ra đọt non khi kết hợp với MKP hoặc Siêu Lân 86 Plus - Đẩy nhanh quá trình phâ...

Công dụng của Amino Acid?

Công dụng của Amino Acid?

17/08/2021

1. Amino Axit là gì? (chứa 17 loại Axit Amin từ thực vật) - Amino Acid (Amino Axit) là các phân tử có chứa một nhóm amin, nhóm axit cacboxylic và chuỗi bên khác nhau giữa các axit amin khác nhau.&n...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: