9 Yếu tố tạo nên thành công trong quan hệ đối tác?

1. Cùng chung tham vọng và mục tiêu

2. Cam kết cống hiến hết mình

3. Mở rộng giao tiếp

4. Xác định vai trò của từng bên

5. Tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau

6. Thường xuyên đánh giá chất lượng công việc

7. Giải quyết xung đột bằng phương pháp “hòa bình”

8. Hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau 

9. Văn bản, hợp đồng rõ ràng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: